(0)

Selecteer Regio

Bookmark and Share

Resultaten

Coördinatie van de SOCIALE ZEKERHEID in de Europese Unie
Elk land beslist nog altijd vrij over de regels in zake SOCIALE ZEKERHEID. De EU stelt echter gemeenschappelijke regels op, die jouw rechten op het gebied van SOCIALE ZEKERHEID zal beschermen wanneer je je binnen Europa verplaatst.
SOCIALE ZEKERHEID - basistekst
De SOCIALE ZEKERHEID is voor ons zo vanzelfsprekend dat wij de fundamenten ervan vergeten. Gedurende 150 jaar werd dit monument steen voor steen opgetrokken. Vooral de vakbonden hebben daarbij een doorslaggevende rol gespeeld.