(0)

Selecteer Regio

Bookmark and Share

Resultaten

Armoede en uitsluiting onder ouderen in de EU
Op verzoek van het Europees Parlement is er een enquête uitgevoerd in 18 lidstaten bij ouderen die onder de armoedegrens leven. Hiervan is het geïntegreerd verslag net gepubliceerd.
Toegankelijke GEZONDHEIDzorg
GEZONDHEID gaat over meer dan over de afwezigheid van ziekte. Hoewel we binnen Europa een stuk beter scoren wat betreft GEZONDHEID dan pensioenen, mogen we ons toch niet blind staren op die positie. De ABVV senioren hebben dan ook een aantal bekommernissen op papier gezet
Maatschappelijk verantwoorde zorg
De Strategische Adviesraad Welzijn, GEZONDHEID en Gezin (SAR WGG)heeft laten weten wat voor haar "maatschappelijk verantwoorde zorg is". Dit advies is overgemaakt aan de minister.
De diabetespas
Dit is eigenlijk een minidossier dat je als diabetespatiënt in jouw bezit hebt. Het zorgt voor een duidelijk overzicht voor jezelf en alle zorgeverleners die mee instaan voor jouw GEZONDHEID.
Recht op leef-tijd!
Overal moeten ouderen voor ‘vol’ worden aanzien. Overal moet met hun inzichten, eisen en verzuchtingen rekening worden gehouden. ABVV-Senioren leveren daar met dit ouderenmanifest alvast de nodige inspiratie toe.