(0)

Selecteer Regio

Bookmark and Share

Resultaten

Babbel met Tine Heyse, schepen stad Gent
Gent wil klimaatneutraal worden tegen 2050. Hoe pakken ze dat aan? Tine Heyse, Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid in de stad Gent, bezocht tijdens de ABVV-klimaatweek de klimaatstraat in Gent waar we een babbel hadden met haar.
Voortgangsrapport Vlaams Actieplan ARMOEDEbestrijding
Het voortgangsrapport 2011-2012, met inbegrip van het actieprogramma kinderARMOEDE is er. Ook benieuwd wat men al realiseerde en wat niet? Je kan het hier helemaal nalezen.
ARMOEDE en uitsluiting onder ouderen in de EU
Op verzoek van het Europees Parlement is er een enquête uitgevoerd in 18 lidstaten bij ouderen die onder de ARMOEDEgrens leven. Hiervan is het geïntegreerd verslag net gepubliceerd.
ABVV-senioren zetten vijf gemeenten in de bloemetjes
Betaalbare woningen zijn essentieel om ARMOEDE bij senioren te kunnen bestrijden. Maar er zijn duizenden sociale woningen te kort. Daarom zetten ABVV-senioren tussen 14 en 22 november 2007 de vijf gemeenten in de bloemetjes die de beste inspanningen leverden.
Congres 2010: goedgekeurde standpunten en actiepunten
Over ARMOEDEbestrijding, werkbaar werk, een sterke overheid en een sterk ABVV in Vlaanderen. Plus actualiteitsmoties, interviews met delegees en met Caroline Copers en massa‘s foto‘s.