(0)

Selecteer Regio

Bookmark and Share

Resultaten

Bestel "Vrijheid & Zekerheid" van Dirk Holemans (met kORting)
Na de welvaartsstaat vanaf de jaren ’50 en de toenemende individualisering vanaf de jaren ’80, staan we voOR een nieuw tijdperk: de sociaalecologische samenleving. Dirk Holemans toont ons hoe zo‘n duurzame maatschappij er kan uitzien. Bestel dit boek met kORting via bijgevoegde link.
Marcinelle
Ook de ABVV-SeniORen waren aanwezig op 20 april 2012 bij de herdenking in Marcinelle. Bekijk hier de foto‘s.
De Vlaamse Ouderenraad
Om de Vlaamse Ouderenraad bij een breed publiek bekend te maken, werd een PowerPointvoORstelling gemaakt.
Marcinelle: hommage aan de Vlaamse mijnwerkers
20/04/2012 - Speech van Caroline Copers in Marcinnelle, bij de herdenking van de 33 Vlaamse mijnwerkers die bij de mijnramp van 1956 stierven.
SeniORen in de Nieuwe Werker
Je kan hier de artikels verschenen in De Nieuwe Werker nog eens nalezen.
6 goede redenen om als seniOR lid te zijn van het ABVV
Recht op leef-tijd!
Overal moeten ouderen voOR ‘vol’ wORden aanzien. Overal moet met hun inzichten, eisen en verzuchtingen rekening wORden gehouden. ABVV-SeniORen leveren daar met dit ouderenmanifest alvast de nodige inspiratie toe.
N-VA anders bekeken * La N-VA vue autrement
Wat de N-VA op sociaal-economisch vlak in petto heeft... * Ce que la N-VA nous réserve sur le plan socio-économique... Ontdek het in deze brochure.