(0)

Selecteer Regio

Bookmark and Share

Resultaten

Coördinatie van de sociale zekerheid in de Europese Unie
Elk land beslist nog altijd vrij over de regels in zake sociale zekerheid. De EU stelt echter gemeenschappelijke regels op, die jouw rechten op het gebied van sociale zekerheid zal beschermen wanneer je je binnen EUROPA verplaatst.